Bakutel Tech Talks haqqında

“Bakutel TechTalks”

Sərginin bu yeni elementi sənayenin ən aktual məsələlərini həll etmək məqsədi ilə yaradılıb və həm sənaye liderləri, həm də ideya rəhbərləri ilə dinamik müzakirələr aparmaq üçün tələb olunan platformaya çevrilib.

Bu il Bakutel Tech Talks proqramında aşağıdakı sessiyalar keçiriləcək: